Vår huvudsakliga inriktning är VVS-projektering. Med moderna program för ritningshantering, simuleringar och beräkningar utför vi konstruktionsarbete inom hela VVS-området. Inom företaget finns medarbetare med stor kompetens och bred erfarenhet av projektering från enklare byggnader till avancerad industriprojektering. Vi upprättar även handlingar för styr och övervakning.

Som oberoende konsult tar vi fram handlingar direkt åt fastighetsägare (generalentreprenad) men även direkt åt entreprenörer (totalentreprenad). Vilken upphandlingsform som är aktuell bestäms tidigt och är ofta starkt beroende på objektets komplexitet.

Beroende på projektets storlek, komplexitet och projekteringstid arbetar två eller tre och i enstaka fall fyra personer med projektet. Uppdraget leds då av en uppdragsledare som till sin hjälp har och konstruktörer och CAD-ritare.

 

Behöver du hjälp med projektering?
Ring 031-704 53 00